Barang penumpang tertinggal

place your img

Diubah : Senin, 29 Januari 2018

Kepada semua penumpang yang terhormat dimohon untuk selalu memeriksa barang bawaan anda sebelum turun dari kendaraan pengemudi. Kami tidak bertanggung jawab atas kehilangan barang pribadi anda, namun kami tetap akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu anda.